Terug naar overzicht

Collecte Waterstaatskerk

De diaconie van de Protestantse Gemeente in de Waterstaatskerk te Hengelo heeft zondag 10 oktober tijdens de kerkdienst een collecte gehouden voor de Nije Stichting.

 

Dat de Protestantse Gemeente ons een warm hart toedraagt blijkt uit de fantastische donatie die hieruit volgde. Maar liefst 410 euro werd er tijdens de collecte opgehaald.

 

Wij willen de Protestantse Gemeente Waterstaatskerk bijzonder hartelijk danken voor de gulle gift!!

 

Meer nieuws