Terug naar overzicht

Patiëntenvereniging uitgelicht: NSvG voor stembandlozen

Tijdens onze jubileumweek zijn een aantal patiëntenverenigingen in Het Nije Huis op bezoek geweest voor een wederzijdse kennismaking. Doel van deze kennismaking was hen te laten zien wie de Nije Stichting is en wat wij doen, én de patiëntenverenigingen de mogelijkheid te bieden zich (meer) zichtbaar te maken in Het Nije Huis.

 

Op deze dag kwamen ook een aantal patiëntenverenigingen die zelfs bij ons niet of nauwelijks bekend waren. Reden te meer om deze verenigingen eens extra onder de aandacht te brengen. Eén van deze patiëntenverenigingen was de NSvG voor stembandlozen:

 

De NSvG informeert en ondersteunt mensen bij wie een laryngectomie is uitgevoerd. Bij deze operatie wordt het strottenhoofd met daarin de stembanden verwijderd. De oorzaak is meestal een kwaadaardige tumor in of in de buurt van het strottenhoofd.

 

Voor wie is de NSvG?

- Voor iedereen die gelaryngectomeerd is of wordt

- Voor partners en familieleden van gelaryngectomeerden

- Voor professioneel geïnteresseerden en andere belangstellenden

 

Wat doet de NSvG?

Belangenbehartiging, lotgeno­tencontact en voorlichting zijn de hoekstenen van hun werk. Zij behartigen de belangen van hun achterban door aan­dacht te vragen voor het per­spectief van hun leden. De NSvG organiseert lotgenotencontact omdat zij zien dat dit mensen helpt hun leven weer op te pakken. Nieuwe patiënten krij­gen bezoek van één van hun voorlichters zowel thuis als in het ziekenhuis, en het infor­matiemateriaal van de NSvG is beschikbaar voor iedereen.

 

Voor meer informatie:

- www.patientenvereniging-nsvg.nl: hier is veel informatie te vinden, bijvoorbeeld over zwemmen

- www.facebook.com/Stembandlozen: tips & tricks uitwisselen, het laatste nieuws

digitale nieuwsbrief: actueel, gratis, ook voor niet-leden, aanmelden met e-mailadres op www.patientenvereniging-nsvg.nl

- magazine "de 2e stem": 5 x per jaar, voor leden van de NSvG, veel ervaringsverhalen

- Kringbijeenkomsten in de regio: lotgenoten ontmoeten, informatief, ook voor partners

- Landelijke Ontmoetingsdag: feestelijk, 1 x per jaar, actuele onderwerpen, plezier

- Infocentrum: voor vragen die te maken hebben met laryngectomie kunt u contact opnemen met 030 232 14 83 of met info@patientenvereniging-nsvg.nl

- www.de2estemwinkel.nl: voor hulpmiddelen en advies bij tracheostoma

- www.tracheostoma.nl; app redt levens! App Tracheostoma voor het juist beademden en verzorgen in geval van een halsstoma,
voor Apple: https://itunes.apple.com/nl/app/tracheostoma/id1039755863?mt=8
voor Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.buildnet.nsvg&hl=nl

www.verderzonderstembanden.nl: informatie over, bewegen, ruiken, prothesezorg,
eten en drinken, stomazorg, spreken

 

 

Meer nieuws