Terug naar overzicht

Pilot "Aanpassingsstoornis bij kanker" verlengd

Graag informeren wij u over het feit dat de pilot Aanpassingsstoornis bij kanker met anderhalf jaar is verlengd tot 1 september 2021. Dit betekent dat meer mensen met kanker deze zorg kunnen krijgen en verwijzers ((huis)artsen, bedrijfsartsen en verpleegkundig specialisten) mensen met kanker met een vermoeden op een aanpassingsstoornis anderhalf jaar langer kunnen blijven verwijzen voor behandeling binnen deze pilot.

 

Veel mensen die kanker hebben (gehad), kampen met de gevolgen van kanker en de behandeling zoals vermoeidheid, somberheid, onzekerheid, angst en impact op relaties. Als de problemen ernstig zijn en niet over gaan, kan er sprake zijn van een aanpassingsstoornis. Psychologische hulp is dan zinvol, ook om het ontstaan van zwaardere problematiek te voorkomen.

 

Gespecialiseerde hulp tijdelijk vergoed tot 1 september 2021

Psychologische zorg bij een aanpassingsstoornis is in 2012 uit het basispakket van de zorgverzekering gehaald. Dat heeft gevolgen voor veel (ex-)kankerpatiënten met psychische klachten: zij krijgen niet de zorg waar zij behoefte aan hebben. Vanaf 1 maart 2018 is met geld van het ministerie van VWS een (tweejarige) pilot gestart om deze zorg tijdelijk te vergoeden. De pilot is nu met anderhalf jaar verlengd tot 1 september 2021 zodat meer mensen met kanker gebruik kunnen maken van deze zorg. Het tijdelijk vergoeden van deze zorg levert het ministerie van VWS informatie voor een beslissing of de vergoeding definitief terug kan komen in het basispakket.

 

Voor meer informatie over de pilot klik hier

 

Meer nieuws

Nije TV

lees meer