Donaties

Raad van Advies

De raad van advies bestaat uit leden die elk een eigen expertise hebben en fungeren als denktank voor de directie. Op dit moment wordt de Raad van Advies nog uitgebreid met meerdere leden.

RvA:

Bas Leerink

  • voorzitter van de raad van bestuur van MST sinds 2013
  • lid van de raad voor de volksgezondheid en samenleving
  • het belangrijkste adviesorgaan van kabinet en parlement op het terrein van de volksgezondheid

Inge Wessels

  • Aandeelhouder Reggeborgh groep

Bert Otten

  • Senior adviseur Radar advies, Lid RvT poppodium Metropool

Michel Ten Hag

  • Directievoorzitter ten Hag Makelaars & Financiële dienstverleningsgroep

Peter Hendriks

  • Directeur Gildeprint

Andre van der Kolk

  • Of Counsel, adviseur o.a. Loyens & Loeff, Kienhuis Hoving e.v.a.