Donaties

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Zij adviseert de directie gevraagd en ongevraagd en beoordeeld jaarlijks het functioneren van de directeur. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden  Leden van de Raad van Toezicht zijn niet in dienst van De Nije Stichting en ontvangen geen salaris. 

 

Mr. Drs. Michael Sijbom - voorzitter                          

Manager external relations NAM bv

voormalig burgemeester van Losser

Mr. Robert F. Speijdel - secretaris Speijdel en Speijdel advocaten
Gert-Jan H. Oude Voshaar RA-penningmeester Partner Ten Kate Huizinga

Anja Viscaal

Aandeelhouder en CFO Viscaal Groep

Drs. Joke Dijkstra-Zaanen Psycholoog

 

Ere voorzitter:

Prof. Dr. Wolter Lemstra - Nederlands hoogleraar, voormalig burgemeester van Hengelo - was tot 2013 voorzitter van de Raad van Toezicht.

Hij is nog steeds enorm begaan met de stichting en loopt regelmatig binnen.

Vanwege zijn bijzondere betrokkenheid en inzet is hij benoemd tot ere-voorzitter.