Terug naar overzicht

Bijeenkomst Netwerk Palliatieve Zorg

Netwerk Palliatieve Zorg organiseert wederom een bijeenkomst in ons inloophuis.

 

Wat als je niet meer beter wordt?

Wanneer je van de arts te horen krijgt dat je een ongeneeslijke ziekte hebt, staat je

leven op zijn kop. Mensen die dit bericht krijgen hebben veel te verwerken. Dat geldt

ook voor hun omgeving. Het is belangrijk over je ervaringen en zorgen te kunnen

praten en te weten waar je terecht kunt voor zowel praktische als emotionele steun.

Daarom organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Twente (Borne, Hengelo en

de Hof van Twente) voor mensen die zelf òf in hun omgeving te maken hebben

(gehad) met een levensbedreigende ziekte regelmatig een inloopbijeenkomst.

Tijdens deze avond staat de ontmoeting en het contact met lotgenoten centraal.


Datum          : 18 september

Tijd              : 19.30 uur (vanaf 19.15 uur bent u welkom)

Thema         : "Wat is de rol van de huisarts in de palliatieve fase"

Spreker        : Dr. Westrik, huisarts in Borne

 

Het bezoeken van deze avond is kosteloos en aanmelding vooraf is niet nodig.

 

De inloopavonden van het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Twente zijn alleen

bedoeld voor patiënten en hun naasten en niet voor hulpverleners.

 

Meer activiteiten

Jong en Kanker

21-06-2024

Groenworkshop

17-04-2024 t/m 18-12-2024