Terug naar overzicht

Openochtend "Zingen voor je Leven"

Maandag 22 september is er een open ochtend voor onze nieuwste activiteit "Zingen voor je leven".

 

"Zingen voor je leven" is onderdeel van het landelijke koren- netwerk van Stichting Kanker in Beeld. In deze koren wordt gezongen door mensen die met kanker te maken hebben (gehad) en hun naasten. Samen zingen geeft kracht, troost en energie. Het zorgt bovendien voor een gevoel van saamhorigheid en steun. Plezier in het zingen staat voorop. Dat we allemaal weet hebben van kanker kan voor een extra verbinding zorgen. Iedereen is welkom, zowel mannen als vrouwen, jong en oud. Zangervaring is niet nodig, de stem mag klinken op ieders eigen wijze.

 

We zingen een gevarieerd repertoire van één- en meerstemmige liedjes uit alle windstreken, in verschillen- de talen, a capella of met pianobegeleiding. Een deel van de liedjes is ingetogen, andere zijn uitbundig en vreugdevol. Eigen inbreng is altijd mogelijk.

 

De begeleiding is in handen van Jorien Schepers. Zij studeerde Schoolmuziek en is stembevrijder. Enthousiast en geïnspireerd werkt zij met ieder die vrijuit wil zingen en daarin zonder moeite uiting wil geven aan alles wat in hem of haar leeft. De ochtenden starten met stembevrijding, waarin we lichaam, adem en stem losmaken. In het tweede deel van de ochtend zingen we liederen.

 

Tijdens de open ochtend is iedereen die geconfronteerd is (geweest) met kanker, dus ook naasten, van harte welkom om mee te zingen of om te komen kijken


Tijd:          10.00 - 12.000 uur (koffie/thee staat klaar vanaf 9.30 uur)    

Kosten:     gratis

 

Voor informatie en aanmelding:

Het Nije Huis, 074-2772772, info@denijestichting.nl 

Of via Jetty de Vreede, 06-22838429.

 

Meer activiteiten

Jong en Kanker

21-06-2024

Groenworkshop

17-04-2024 t/m 18-12-2024