Tussenstand De Nije Lockup
€ 47780,00

Obligatielening

Om de oude hoeve te verbouwen tot een warm thuis voor iedereen die leeft met kanker, hebben we flink hulp nodig.

Doneren van materialen, arbeidskracht en expertise zijn van harte welkom en ook is er een financiële injectie meer dan wenselijk.

 

Per 1 juli 2020 geven we daarom obligaties uit.

Een obligatie heeft de waarde van € 1000,- en middels uitloting zullen deze in de komende 20 jaar afgelost worden.

De rente bedraagt 1% en u kunt er ook voor kiezen om van de rente af te zien.

Vanaf 1 oktober 2024 zal er elk jaar minimaal 2% en maximaal 10% uitgeloot worden.

 

Voor aanschaf van obligaties klik hier

 

Graag het document uitprinten, invullen en voorzien van handtekening en ingescand terug mailen naar sponsoring@denijestichting.nl of opsturen naar

De Nije Stichting

Bruinsweg 32

7555 PS HENGELO