Terug naar overzicht

De Nije op Locatie 2020

De Nije Stichting bezoekt met enige regelmaat een andere gemeente in Twente om in gesprek te gaan met mensen die geconfronteerd zijn (geweest) met kanker en hun naasten. Zo kijken we wat er in deze gemeenten leeft, waar de meeste behoefte (aan) is en kunnen wij onderzoeken hoe we dat op locatie kunnen realiseren.

 

Na een eerste bijeenkomst in ’t Trefhuus in Overdinkel is gebleken dat er veel animo is. Daarnaast verkleint het de weg naar het inloophuis in Hengelo en hebben bezoekers van De Nije op Locatie hun weg naar het huis in Hengelo gevonden.

 

Donderdag 20 februari zijn wij wederom op locatie in 't Trefhuus in Overdinkel.

Mensen uit de gemeente Losser (incl. de kerkdorpen) die geraakt zijn door kanker worden hierbij van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Deze middag staat in het teken van lotgenotencontact, een luisterend oor en "er zijn" voor elkaar.

 

In 2020 zullen er meerdere bijeenkomsten in de gemeente Losser gepland worden, t.w. in april, juni, september en november (onder voorbehoud van wijzigingen).

Daarnaast zal de Nije op Locatie binnenkort de gemeenten Hof van Twente en Haaksbergen aandoen. Houd voor data en locaties onze nieuwsberichten in de gaten.

 

Voor meer informatie en aanmelden voor Overdinkel klik hier

 

Meer nieuws