Terug naar overzicht

Gisteravond eerste Nije Mannencafé

Het eerste Nije Mannen-café is een feit.

 

De avond stond in het teken van kennismaking. De heren konden aangeven waar de behoefte ligt; op gebied van informatie, lezingen, maar ook lotgenotencontact.

Er hadden zich meer mannen opgegeven dan er waren.. was wellicht de drempel toch nog steeds hoog? De mannen die de drempel hadden genomen, waren echter enthousiast en al snel werden verhalen en tips uitgewisseld.

Een gevarieerd gezelschap van mannen die zelf kanker hebben (gehad) en mannen die een partner hebben die kanker heeft (gehad).

Er wordt nu geëvalueerd wat er allemaal aangedragen is en daarop zullen we verder bouwen.

 

Binnenkort meer over de frequentie en de invulling van het uiteindelijke Nije mannen-café!

 

Speciale dank aan Piet Brok van PKV die deze avond voor ons heeft willen begeleiden.

 

 

Meer nieuws