Terug naar overzicht

HARTverwarmend! - Twente Hart Safe

Al een tijd je geleden werden we benaderd door Henk Poort van Twente Hart Safe, hij wilde heel graag iets doen voor de Nije stichting. Hij was al met iets bezig en zou zich melden als wij open zouden gaan. Na onze opendag/kerstfair en nog net voor de persconferentie ons aangaf dat we weer dicht konden kwam Henk ons samen met een collega bezoeken.

Hij verraste ons met een eigen AED apparaat en de toezegging tot onderhoud een aantal mensen op te leiden. Hoe HART verwarmend is dat!!

 

Twente Hartsafe en de Nije Stichting gaan samen al een heel eind terug....in 2010 organiseerden de samen de fakkeltocht, waarbij zowel Henk als zijn vrouw Brigitte zeer actief waren.

 

Dit kregen we van Twente Hart Safe toegestuurd als fantastische motivatie die we hier daarom ook graag willen delen.

 

In het verleden heeft de stichting Twente Hart Safe en de Nije stichting elkaar gevonden in gezamenlijke sociale projecten. Elk vanuit hun eigen verzorgingsgebied en expertise, maar met vergelijkbare maatschappelijke waarden.

In het jaar 2019 kwam het plotse afscheid van Brigitte Poort, de vrouw van Henk Poort. Als een groot motivator stond zij aan de wieg van Twente Hart Safe en stimuleerde zij de groei en draagvlak van de activiteiten op het gebied van reanimatie. Helaas ontviel zij ons als gevolg van de ziekte kanker. Na wat onduidelijke lichamelijke klachten, kwam zeer onverwachts de diagnose van deze ziekte. Een opname in het ziekenhuis van enkele weken leidde in snel tempo tot een definitief afscheid. Een periode waarin je achteraf zegt dat je tijd tekort kwam om elkaar te vertellen wat je wilde zeggen. Vanuit deze persoonlijke omstandigheden ontstonden er binnen Twente Hart Safe al snel de behoefte om ook richting patiënten en hun omgeving iets te mogen betekenen wat ons samen verbind. In het jaar 2021 moest er afscheid worden genomen van Ingrid van Leeuwen, een zeer gewaardeerd en warm persoon. Ook zij heeft de ontwikkeling van de stichting richting gegeven. Onze aandacht werd hierdoor nadrukkelijker gericht op de Nije stichting. Na een verhuizing en verbouwing van hun nieuwe locatie werd het tijd om daadwerkelijk een voorstel te doen. De kern van het inloophuis voor patiënten en hun omgeving voor mensen die geconfronteerd zijn met deze ziekte, sprak ons zeer aan. Het in gebruik nemen van deze nieuwe huisvesting en de deuren weer te kunnen en te mogen openen voor deze mensen die juist de aanspraak, een luisterend oor en afleiding zo broodnodig hebben. Vanuit Twente Hart Safe en al haar medewerkers, dankjewel dat jullie er zijn.

 

De dank is geheel aan ons en we zijn warm verrast met deze geweldige gift, we hopen natuurlijk dat we de AED nooit nodig hebben maar de gedachte dat we direct kunnen helpen als het nodig is geeft een heel rustig en veilig gevoel!

 

 

 

 


 

 

 

 

Meer nieuws