Terug naar overzicht

Smart onderzoek "Leven met kanker"

Leven met Kanker is een nieuw programma van Erasmus MC, dat patiënten en naasten helpt beter te leren leven met kanker.

Erasmus MC is op zoek naar mensen die willen deelnemen aan dit onderzoek/programma. Je kunt samen met je naaste deelnemen, alleen, of apart.

Onderstaand meer informatie:

 

Als je weet dat je (of een naaste) niet meer beter kunt worden van kanker, hoe leef je dan verder? Hoe kun je omgaan met pijn, vermoeidheid, onzekerheid, relaties, werk?

Dit komt aan bod in het programma 'leven met kanker'. In 6 bijeenkomsten van 1,5 uur in een online groep, komen belangrijke thema’s volgens een vaste structuur aan bod. Je leert vaardigheden om zelf om te gaan met bovengenoemde moeilijkheden. De eerste deelnemers waren erg positief over het programma.

Het samen delen met mensen met vergelijkbare ervaringen. Het in stukjes hakken van to-do's waar je tegenop ziet. Het op weg helpen van anderen met wat jij al kan. Dat zijn zomaar enkele positieve ervaringen. Met enkele vragenlijsten help je ons te onderzoeken of het programma werkt.

Ben je zelf patiënt? Ben je naaste van iemand met gevorderde (ongeneeslijke) kanker? En wil je meer weten? Kijk dan op de website https://smart-onderzoek.nl/

 

 

Meer nieuws