Terug naar overzicht

Vanaf maart Oncologische voetverzorging in de Nije Hoeve

Vanaf 15 maart 2023 is er één keer per maand een inloopspreekuur van oncologisch voetverzorgverlener en medisch pedicure Carola Mulder bij de Nije Hoeve.

Kijk in onze agenda voor de data. Op 15 maart is het eerste spreekuur.

 

Hieronder stelt Carola zich voor en vertelt zij meer over de oncologische voetzorg

Mijn naam is Carola Mulder. Sinds 1997 ben ik in het bezit van het vakdiploma pedicure. Goed voor Voet mijn eigen praktijk, opende ik in 2005. In 2011 is mijn vakbekwaamheid uitgebreid door het behalen van het diploma medisch pedicure en vanaf 2019 de oncologische voetzorg. Door deze uitbreiding van mijn kennis kan ik mijn cliënten de beste voetzorg op maat leveren!

 

 

Oncologische voetzorg

Een oncologisch voetzorgverlener (OVV) verleent voetzorg aan kankerpatiënten. Een OVV is opgeleid om voeten van oncologische patiënten te screenen, bijwerkingen van behandelingen te herkennen, de voeten te verzorgen - mits de situatie dat toelaat - en bevindingen terug te koppelen aan het oncologisch behandelteam. Een OVV kan ook preventieve maatregelen nemen zodat eventuele klachten voorkomen kunnen worden.

Bent u kankerpatiënt, dan is het van belang dat u de OVV laat weten of u onder behandeling bent. Meld wanneer de laatste chemokuur of bestraling heeft plaatsgevonden en wie uw oncologisch behandelaar en huisarts zijn. Een kankerpatiënt mag namelijk niet zonder meer een voetzorgtraject ondergaan. Een OVV kan overleg plegen met uw medisch specialist.

Het doel van de oncologische voetzorg is de voeten van de kankerpatiënt in een optimaal mogelijke conditie te brengen en te houden. Zo wordt de veiligheid en de gezondheid van de kankerpatiënt ondersteund. Deze vorm van voetzorg wordt altijd verleend in afstemming met het behandelteam.

De eerste afspraak bij een OVV is een intakegesprek. Naar aanleiding van dit gesprek zal een voetzorgtraject gestart worden. Dit alles in overleg met behandelend arts/verpleegkundige.
De huid en de nagels hebben een belangrijke signaalfunctie. Veranderingen kunnen een indicatie zijn voor verwijzing naar het oncologisch behandelteam. Een OVV kan hierin een belangrijke rol vervullen. De voeten worden gecontroleerd op aanwezigheid van huid- en voetproblemen, zoals mogelijke wondjes, schimmelinfecties of nagelaandoeningen. Een mogelijke bijwerking van de chemotherapie is het hand-voetsyndroom. Mogelijke klachten zijn: blaren, infecties, jeuk, pijn of gevoeligheid, roodheid, een schilferende of vervellende huid of zwelling aan beide voeten tegelijk.

 

Verwijzing
Bent u kankerpatiënt, dan kan uw behandelend arts u verwijzen naar een OVV voor een voetbehandeling. Een OVV zet voetzorgtrajecten bij kankerpatiënten alleen in met toestemming van de behandelend arts/verpleegkundige.

 

 

 

Meer nieuws