Terug naar overzicht

Vragenlijst Werkhervatting na kanker

Werk hervatten na kanker is niet altijd eenvoudig....

Veel mensen ervaren problemen in werkhervatting en krijgen pas te laat de juiste hulp.

 

Daarom wordt er een vragenlijst ontwikkeld om vroegtijdig in kaart te brengen wie risico loopt op een moeizame werkhervatting. Momenteel wordt getest of de vragenlijst op duidelijke en volledige wijze alle belangrijke gebieden van werkhervatting uitvraagt.

 

Wil jij helpen met het testen van deze vragenlijst?

 

Dat kan als je:

- kanker hebt (gehad)

- vóór je ziekte betaald werk had

- sinds de behandeling niet fo niet volledig werkt

- in de komende vier maanden gaat starten met werken OF reeds gestart bent met werk hervatten, maar nog niet je volledige uren werkt

 

Vul jij de vragenlijst in? Ga dan naar:

www.vragenlijstwerkhervatting.nl

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Alvast enorm bedankt!

De vragenlijst kan in worden gevuld t/m 5 maart

 

 

 

 

 

Meer nieuws