Terug naar overzicht

Zorg voor aanpassingsproblemen bij kanker (tijdelijk) weer vergoed

 

De vergoeding voor behandeling van een aanpassingsstoornis is in 2012 uit het basispakket gehaald. Dat heeft gevolgen voor veel (ex-)kankerpatiënten met psychische klachten: zij krijgen niet de zorg waar zij behoefte aan hebben.

 

In 2016 is de richtlijn Aanpassingsstoornis bij patiënten met kanker opgesteld. Daarmee is het nu mogelijk om de psychosociale zorg duurzaam in te richten.

Vanaf 1 maart 2018 is met geld van het ministerie van VWS een tweejarige pilot gestart om zorg voor (ex-)kankerpatiënten die te maken hebben met psychische klachten tijdelijk te vergoeden. Met als doel om te kijken wat de invloed van zorg volgens de richtlijn Aanpassingsstoornis is op het welzijn en de behoefte aan zorg bij (ex-)kankerpatiënten met de indicatie aanpassingsstoornis.

Lees hier verder

 

Meer nieuws