De Nije Stichting in uw testament

Bij het opmaken van een testament bepaalt u zelf wat er met uw nalatenschap gebeurt. Een van de eerste zaken waar u over gaat nadenken, is aan wie, en wat u wilt nalaten.

 

Waarom De Nije Stichting in uw testament?

Door De Nije Stichting op te nemen in uw testament helpt u ons bij onze doelstelling om kwaliteit van leven voor patiënten en hun omgeving te verbeteren. 75.000 mensen krijgen elk jaar diagnose kanker en door de ontwikkelingen in de gezondheidszorg blijven gelukkig steeds meer mensen na diagnose kanker leven. Dit betekend echter dat er meer voorzieningen moeten komen voor (ex) kankerpatiënten en hun familie want "kanker heb je niet alleen". De Nije Stichting voorziet in die behoefte met haar activiteiten en het Nije Huis, een inloophuis, waar lotgenoten en hun naasten tot rust kunnen komen en waar de mogelijkheid bestaat tot een goed gesprek, delen van kennis en men samen workshops en lezingen kan volgen. U kunt ervoor kiezen De Nije Stichting te helpen bij het bereiken van haar doelstelling en haar tot erfgenaam te benoemen (erfstelling) of een legaat op te nemen in uw testament.

 

Wat is een legaat?

Een legaat is een beschikking in uw testament die aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis) nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. Zo kunt u bijvoorbeeld familie tot erfgenaam benoemen en daarnaast een bepaald bedrag als legaat nalaten aan De Nije Stichting. Als u De Nije Stichting tot legataris in uw testament wilt benoemen is daarvoor de hulp van een notaris noodzakelijk. Wijzigingen aanbrengen in uw testament is altijd mogelijk. Ook daarvoor moet u bij de notaris zijn.

 

Wat is een erfstelling?

Een erfstelling is een vastgesteld deel (percentage) van je bezit dat door middel van je testament aan de erfgenamen wordt toebedeeld. Als je De Nije Stichting in je testament tot (mede)erfgenaam benoemt, betekent dit dat wij in aanmerking komen voor (een deel van) de erfenis. Je bezit wordt volgens de bepalingen in het testament verdeeld onder de erfgenamen. Als alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en overige schulden) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun erfdeel.

 

Speciale regeling belasting

Over nalatenschappen moet - boven een wettelijk bepaald vrijgesteld bedrag - belasting worden betaald. Deze belasting kan oplopen tot 68% van de waarde van uw nalatenschap. Echter, voor goede doelen die door de overheid zijn erkend, wordt geen belasting gerekend. U bent er dus zeker van dat de gehele geldsom die u nalaat daadwerkelijk bij De Nije Stichting terecht komt.

 

Een testament opmaken

Een testament laten opmaken is makkelijker dan u denkt. Een oriënterend gesprek van een half uur met de notaris is gratis. De kosten van een testament opmaken zijn afhankelijk van uw wensen: hoe complexer uw testament, hoe kostbaarder. U dient een geldig legitimatiebewijs mee te nemen, om uw identiteit te bevestigen. Heeft u geen testament opgemaakt, dan erven uw kinderen. Heeft u geen kinderen, dan erven uw familieleden. Als u geen erfgenamen heeft, gaat alles wat overblijft naar de Staat.

 

De notaris

Voor u besluit over te gaan tot het opstellen van een erfstelling of een legaat, wilt u hier waarschijnlijk goed over nadenken. Uw notaris kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden. Met algemene vragen over nalatenschappen kunt u terecht bij de Notaristelefoon (0900 - 346 93 93, elke werkdag van 9.00 tot 14.00 uur) of op internet: www.notaris.nl.