Help door middel van een schenking

Misschien heeft u er al wel eens aan gedacht om een bijdrage te leveren aan De Nije Stichting om te kunnen bijdragen aan het realiseren van onze doelstelling: meer kwaliteit van leven na(ast) kanker te realiseren. Een manier om dit te doen is door middel van schenken. Dit kan door het schenken per notariële akte of een éénmalige schenking.

 

Het schenken per notariële akte

Dat houdt in dat u een vast bedrag schenkt voor minimaal vijf jaar, waarmee u ons financiële zekerheid geeft en ons structureel helpt. U laat éénmalig een notaris de akte opmaken waarin het bedrag dat u wilt schenken wordt vastgelegd. Een fiscaal aantrekkelijke manier van het schenken per notariële akte, ook wel lijfrente schenking genoemd, is dat u tot 52% van uw gift terug kan krijgen van de belasting!

 

De voordelen van schenken per notariële akte

  • Met een éénmalig opgestelde notariële akte helpt u De Nije Stichting voor een periode van tenminste vijf jaar
  • Het bedrag dat u schenkt is 100% aftrekbaar van je belastbare inkomen
  • Tot maximaal 52% van uw schenking krijgt u terug van de belasting (dit is afhankelijk van uw inkomen en leeftijd)
  • Voor een periodieke schenking (schenking per notariële akte) geldt géén beperking. Dus ook als u minder dan 1% van uw verzamelinkomen aan een schenkingen per notariële akte doet kunt u dit bedrag aftrekken van de belasting. 

 

Recht op reguliere belastingaftrek

Ook als u recht heeft op reguliere belastingaftrek, is een notariële akte interessant. In Nederland mag u giften, als ze liggen tussen de 1 en 10% van uw verzamelinkomen met een minimaal bedrag van 60 euro, aftrekken van de belasting. Als u een notariële akte heeft mag u ook het gedeelte onder de 1% aftrekken.

 

De notaris

Uw notaris kan je adviseren over de verschillende mogelijkheden. Met algemene vragen over schenkingen kun je terecht bij de Notaristelefoon (0900 - 346 93 93, elke werkdag van 9.00 tot 14.00 uur) of op internet: www.notaris.nl

 

Eénmalige schenking

Een éénmalige schenking kunt u overmaken op reknr. NL48RABO01079.13.534 t.n.v De Nije Stichting, Hengelo. Ook met een éénmalige schenking helpt u ons onze doelstellingen te bereiken. Als uw gift ligt tussen de 1 en 10% van uw verzamelinkomen ligt, mag u in Nederland uw gift aftrekken van de belasting. Als u een éénmalige schenking wilt doen aan De Nije Stichting, geldt voor de fiscale aftrekbaarheid een minimum- en een maximumgrens. Als het jaartotaal van alle schenkingen die u doet aan ‘instellingen die het algemeen nut beogen‘ meer is dan 1% procent van uw bruto inkomen, kunt u het bedrag boven die 1% van de belasting aftrekken (met een minimum van 60 euro per jaar). Het maximumbedrag dat u mag aftrekken is 10% van uw bruto inkomen.

  

Hoeveel kunt u schenken?

Als u bijvoorbeeld een bruto jaar inkomen hebt van 35.000 euro en u schenkt De Nije Stichting éénmalig een bedrag van 500 euro dan mag u 150 euro van de belasting aftrekken (1% van uw jaarinkomen is 350 euro, u heeft 500 euro geschonken dus het bedrag boven deze 1%, 150 euro is aftrekbaar van de belasting). Daarnaast geldt bij een eenmalige schenking dat u bij een inkomen van 35.000 euro niet meer dan 3.500 euro als aftrekpost mag opvoeren (is gelijk aan 10% van je bruto-inkomen).