Terug naar overzicht

Afstudeeropdracht voor Het Nije Huis

Anne van Staaden is 24 jaar en vierdejaarsstudente van de opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening. Begin dit jaar heeft zij ons benaderd om haar eindonderzoek te mogen doen bij de Nijestichting.

 

Anne gaat voor Het Nije Huis onderzoeken waaruit de hulpbehoefte bestaat van Twentse jongeren tussen de 12 en 21 jaar die in hun nabije omgeving te maken hebben (gehad) met kanker. 

 

Voor het onderzoek is Anne op zoek naar jongeren tussen de 12 en 21 jaar die anoniem en digitaal een enquete willen invullen.

 

Mocht u een jongere kennen die geconfronteerd is (geweest) met kanker dan zouden wij en natuurlijk Anne het erg op prijs stellen als u onderstaande link wilt doorsturen.

 

https://docs.google.com/forms/d/1MOKl2HtI46wTs17v7kNEJvKgBPuVER8aEZQiHOAJKO0/viewform?usp=send_form

 

Alvast bijzonder bedankt!

 

Meer nieuws