Terug naar overzicht

Hallo Losser: Linda Olde Bolhaar en de Mont Ventoux

(tekst uit Hallo Losser iets aangepast)

 

In gesprek met……Linda Olde Bolhaar

 

In september beklimt ze lopend de Mont Ventoux in Frankrijk, en de voorbereidingen daarvoor zijn al in volle gang. Ik tref haar in de sportschool, waar ze begeleiding krijgt bij het opbouwen van conditie en spierkracht om straks ook daadwerkelijk haar doel te behalen. Dat doel is om via sponsoring zoveel mogelijk geld op te halen voor de Nije Stichting en KWF. Linda Olde Bolhaar uit Overdinkel, een bevlogen en enthousiast mens.

 

Ze kreeg het van haar ouders met de paplepel ingegoten: als kind ging ze al met haar moeder met de collectebus van deur tot deur om geld op te halen voor het Koningin Wilhelmina fonds. In de voetsporen van haar ouders die zich jarenlang hebben ingezet voor het KWF is ze vrijwilliger geworden bij de organisatie voor de Samenloop voor Hoop van het KWF in Overdinkel. Helaas ging de laatste loop niet door vanwege corona. Linda’s bevlogenheid en haar wens om iets voor andere mensen te betekenen brachten haar uiteindelijk bij De Nije Stichting in Hengelo, een centrum voor mensen met en na kanker en hun naasten. Aanvankelijk was ze gastvrouw, maar inmiddels dekt die term de lading niet meer en is ze ook de diverse acties om sponsoren te werven en geld op te halen gaan steunen en uitvoeren. Zo staat ze met een promotieteam o.a. geregeld op de Boerenmarkt, of op braderieën bij Erve Kreasgenberg.

 

En dit jaar dus ook de beklimming van de Mont Ventoux.

Bij de Nije Stichting werkt Linda 2 dagdelen per week als vrijwilliger. De Nije Hoeve, zoals het nu heet, is in de loop van 16 jaar uitgegroeid tot een centrum voor psychosociale ondersteuning voor iedereen die kanker heeft (gehad) en hun naasten.

Er is van alles te halen. Sommige mensen komen voor een arm om de schouder of voor lotgenotencontact. Anderen komen voor voorlichting of om even niet aan de ziekte te hoeven denken. Er worden workshops gegeven zoals bloemschikken en schilderen, er wordt yoga gegeven en ook is er aanbod op het gebied van bewegen.

 

De Nije Stichting is inmiddels uitgegroeid tot een multidisciplinair centrum op het gebied van zorg bij kanker en er komen steeds meer professionals naar De Nije Hoeve waaronder oncologisch fysiotherapeuten, prothese specialisten en haarwerk deskundigen . Er is een jongerengroep (Jong en kanker) op de vrijdagavond waar Linda ook als gastvrouw bij aanwezig is. De Nije Hoeve is te vinden op het Gezondheidspark in Hengelo, vlak bij het ziekenhuis ZGT. Er wordt ook samengewerkt met de oncologische afdeling van het Medisch Spectrum Twente Oldenzaal en Enschede.

Het is nu 4 ochtenden per week open en de middagen op afspraak.

Er zijn veel activiteiten en in de ochtend mag iedereen, die geraakt is door kanker, zonder afspraak inlopen. De wens is om uit te breiden, maar daarvoor zijn meer vrijwilligers nodig.

 

Wat beweegt Linda om vrijwilligerswerk te doen dat emotioneel best zwaar is? “Ik wil me graag ontwikkelen, en ik wil iets voor mensen betekenen”. Je haalt overal iets uit, is haar motto. En dat maakt Linda tot een mensenmens (en een dierenmens, dat ook). Als ze terug rijdt naar Overdinkel na haar werk als gastvrouw belt ze soms met haar zus. Daaraan kan ze haar verhaal kwijt, zodat ze toch redelijk ontspannen thuis komt. Dat is nodig om dit werk aan te kunnen. Daarnaast krijgt ze veel ondersteuning van de andere vrijwilligers en de vaste krachten bij het centrum. De nazorg is top, aldus Linda.

 

De Nije Stichting is een particuliere stichting en krijgt geen subsidies. Nu de boerderij zo goed als af is, wordt het tijd voor het verbouwen van een oude schuur die naast de Nije Hoeve staat. De schuur gaat “de Vitaal Schuur” heten. De wens is om deze schuur om te bouwen tot een beweegschuur. Bewezen is immers dat bewegen bij en na kanker helpt om de behandeling tegen kanker beter te kunnen doorstaan, en voor het herstel.

 

En nu is er dan het Groot Verzet tegen Kanker, een stichting die jaarlijks de Mont Ventoux op gaat om geld op te halen voor KWF en voor door hun gekozen goede doelen. Samen met een team van 10 mensen die allen zeer betrokken zijn bij de Nije Stichting en de doelgroep gaat Linda al wandelend de Mont Ventoux op. Allemaal met het doel om geld op te halen voor het KWF en voor de bouw van de Vitaal Schuur. Hier is veel geld voor nodig en dus wordt er bewogen. Linda traint er zo’n 6 keer per maand voor en wordt daarbij begeleid door De EMS Studio Losser. “Typisch Losser, iedereen haakt aan”, zegt ze hierover verheugd. Er kunnen trouwens nog meer mensen samen met Linda en het Nije team mee de berg op, dus wie mee wil kan zich aanmelden.

 

Als je niet mee gaat kan Linda een financieel duwtje in de rug wel gebruiken (https:www.grootverzettegenkanker.nl/fundraisers /linda-olde-bolhaar). Want het is haar en het Nije team er om te doen dat die Vitaal Schuur er komt, zodat mensen met kanker daar kunnen bewegen en zich daardoor beter voelen. En Linda? Zij gaat in september al wandelend de top van de Mont Ventoux bereiken, dat kan niet anders.

Wilma Hilbrink

 

 

 

Meer nieuws