Terug naar overzicht

Campagne: "Wat doet kanker met jou?" van start!

Van 2 tot 12 november vraagt brancheorganisatie IPSO via de campagne Wat doet kanker met jóu? aandacht voor de psychische, emotionele en sociale gevolgen van kanker. IPSO vertegenwoordigt de ruim tachtig inloophuizen en psycho-oncologische centra die Nederland rijk is. Zij bieden zorg en ondersteuning op het gebied van alle niet-medische aspecten van kanker, waarbij de kwaliteit van leven vooropstaat. Deze zogeheten psycho-oncologische zorg is beschikbaar voor iedereen die is geconfronteerd met kanker, ongeacht de prognose, de behandelfase of de tijd die sinds de diagnose is verstreken.

 

 

Op tachtig plekken in Nederland kan iedereen die – op welke manier dan ook – met kanker geconfronteerd is terecht voor een luisterend oor, lotgenotencontact of psychologische (na)zorg. Deze ondersteuning en begeleiding is nadrukkelijk niet alleen beschikbaar voor mensen die zelf kanker hebben (gehad), maar ook voor mantelzorgers, familieleden en nabestaanden die een dierbare aan kanker hebben verloren. Want ook in hun leven laat de ziekte sporen na.

 

 

Via www.watdoetkankermetjou.nl kunnen mensen het dichtstbijzijnde inloophuis of psycho-oncologisch centrum vinden. Met de campagne hoopt IPSO mensen die met kanker geconfronteerd zijn de weg te wijzen naar een plek waar zij zich gehoord, erkend, ondersteund en begeleid voelen tijdens deze moeilijke fase in hun leven.

 

Meer nieuws